maandag 30 maart 2009

Faalangst


Motivatie bestaat uit 2 concurrerende drijfveren:

 • het streven naar succes
 • de angst om te falen
In de loop van de tijd ontwikkelen mensen een sterke neiging om ofwel succesgeoriënteerd te zijn ofwel situaties van falen te vermijden.
Leerlingen die succesgeoriënteerd zijn, zijn over het algemeen gemotiveerd om met nieuwe opdrachten te beginnen vanwege de verwachte emotionele beloning. Leerlingen die situatie van falen vermijden, zijn niet gemotiveerd om aan nieuwe opdrachten te beginnen omdat ze zich bij falen een negatief effect op de hals halen. Leerlingen die succesgeöriënteerd zijn worden over het algemeen gemotiveerd door uitdagingen.
Leerlingen die faalangstig zijn kunnen allerlei redenen bedenken waarmee het zeker is dat ze zullen falen: uitstellen, het stellen van buitensporige doelen die onhaalbaar zijn, het toegeven aan kleine zwakke punten of belemmeringen om een excuus te vinden voor het falen. Deze strategie is succesvol omdat je daarmee je falen niet hoeft toe te schrijven aan de eigen (verwachte) onbekwaamheid.Maar het blijkt dat je strategieën en stijlen ook weer ombuigen als je beter begrijpt wat je aan het doen bent. (Seligman, 1975)

Over het algemeen schrijven mensen hun succes toe aan 4 oorzaken:
 • Bekwaamheid
 • Inspanning
 • Geluk
 • Moeilijkheidsgraad

Eén manier die werkt om de motivatie van de individuele leerling te laten toenemen is hen uit te leggen hoe motivatie werkt. Laat hen de invloed van hun (negatieve) toeschrijving op hun motivatie inzien. Leerlingen die training kregen om hun falen toe te schrijven aan hun inspanning bleven daarna langer aan hun opdrachten werken en vertoonden een grotere effectiviteit in de wijze waarop ze een opdracht aanpakten. (Gregory Andrews en Ray Debus, 1978)

Meer manieren om de motivatie te verhogen zijn de vinden in het boek Wat werkt op school, –reseach in actie- van Robert Marzano uit 2008.

Met dank aan: PREC7OUS, Limoenijsje & Vlammango, leerlingen van Helen Parkhurst, Almere

.

vrijdag 27 maart 2009

Gek?!?!

Zo waren jullie vroeger ook!!!

gemaakt door: Arshaad, Leon en Arriene
Helen Parkhurst, Almere

.

woensdag 25 maart 2009

Belonen

"Het beloningssysteem (delen van het emotionele ofwel limbische systeem) wordt bij de belofte van iets positiefs in de hersenen van pubers minder sterk geactiveerd dan bij volwassenen. Als het gaat om een kleine beloning reageren de hersenen van pubers zelfs bijna niet. Pubers hebben dus meer beloning nodig om dezelfde positieve prikkel in het brein te bewerkstelligen. Als er een forse beloning in het verschiet ligt is er een kans om effect te sorteren als er lange termijndoelen (zoals je diploma halen) behaald moeten worden." (bron: Margriet Sitskoorn, Het maakbare brein, 2007)

Willen we dat een bepaald gedrag meer voorkomt, dan moeten we zorgen voor plezierige gevolgen. We noemen dat beloningen, bekrachtigers of versterkers. Er zijn drie vormen van versterkers:

 1. sociale bekrachtigers of versterkers: zoals aandacht, een complimentje...
 2. een materiële beloning: zoals een mars of een tosti ...
 3. actieversterkers: zoals samen een activiteit doen, ...
Sociale versterkers en actieversterkers werken het best. Sociale versterkers hebben het bijkomende voordeel dat ze niets kosten en dat je ze altijd kan geven.
Soms kunnen we niet zonder materiële beloningen. Belangrijk is dat je er altijd een sociale versterker of compliment bij geeft. Als je stilaan de materiële beloning afbouwt, kan je complimenten overhouden.
Het is belangrijk dat een leerling goed weet waarvoor hij beloond wordt. Als je duidelijk laat horen wat je goed vond aan het gedrag van een leerling, is de kans veel groter dat hij dat gedrag ook zal herhalen.
Het is belangrijk meteen te belonen. Hoe korter na het positieve gedrag de versterker volgt, hoe duidelijker het is voor de leerling welk gedrag de beloning opleverde. Het is beter een tussenstapje te belonen dan te wachten op een volledig goed uitgevoerd gedrag. (bron: Wim De Mey en Myriam Deveugele.)

En hoe zit dat met een leerling die elke ochtend te laat komt? Beloon je die leerling wanneer hij of zij eens op tijd tijdens het eerste lesuur verschijnt?

.

woensdag 18 maart 2009

Het allerlaatste vangnet (trouw, 17 maart)

Nederland telt jaarlijks zo’n 50.000 voortijdig schoolverlaters. Dat is een groot probleem, want schooluitval leidt ook tot maatschappelijke uitval. Hoe krijg je uitvallers zover een diploma te halen? Dwang werkt niet voor iedereen. Roc de Pasvorm in Arnhem begint voorzichtig. Op tijd komen is al een hele stap.

lees hier het hele stuk

.

dinsdag 17 maart 2009

ROTS EN WATERKlik hier voor meer informatie

.

donderdag 12 maart 2009

.

maandag 9 maart 2009

Ik zie, ik zie.......wat ik niet zie


Bekijk het filmpje als verrassing in de teamvergadering!
Kom samen tot de conclusie: 'Je ziet alleen waar je op let!'

Spreek met collega's af om twee keer per les te kijken naar:
'Wat zie ik wat me WEL bevalt?'
Bespreek de bevindingen de volgende vergadering in het team.

Beloning;-): Een kaartje dierentuin voor degene die de meeste 'beren' ziet.

.

vrijdag 6 maart 2009

Recht op een goede straf

'Ik neem wel eens expres m'n boek niet mee, zodat ik eruit wordt gestuurd. Dat is soms handig als ik nog wat voor een proefwerk moet leren dat ik later op de dag heb.'

Je kan beter 'snugger' straffen. Hoe ziet zo'n straf eruit?

 • de leerling blijft in de les, liefst dicht bij de docent.
 • die formuleert een schrijfstraf, die de leerling in z'n vrije tijd maakt.
 • de straf legt een flink beslag op die vrije tijd.
 • de leerling schrijft een aantal malen over: de beschrijving van het gewraakte gedrag, waarom dat gedrag onwenselijk is voor hem/haar en voor anderen, en ten slotte de helpende suggestie voor zijn gedrag in de toekomst.
 • de ouders tekenen het geschrevene.

Meer info over het boek 'Straf/Regels' waarin Astrid Boon haar methode beschrijft op snuggerstraffen.nl

.

woensdag 4 maart 2009

Boekentip: Schoolpijn -D.Pennac-

In Schoolpijn keert Pennac terug naar de pijn en de frustraties van zijn schooljaren, maar daarnaast houdt hij een vurig pleidooi voor de terugkeer van passie, rust en bevlogenheid in het onderwijs. Schoolpijn is een even ontroerend als scherpzinnig boek, vol persoonlijke herinneringen, rake observaties, glasheldere analyses en hilarische anekdotes.

Leessuggesties ter verdieping:
- Wat raakt je in dit boek?
- Wat roept vragen op of strijkt je tegen de haren?
- Deel een citaat uit het boek dat je aanspreekt.

.

dinsdag 3 maart 2009

schakelen tussen niveaus

Bij de meeste conflicten gaat 90% van de communicatie over de inhoud, terwijl de ingang van een oplossing vrijwel altijd op een ander niveau te vinden is.

.