donderdag 26 februari 2009

Meester!

"Dus dit is lesgeven? Ja, wauw. Ik voelde me kampioen. Ik had de boterham opgegeten. Ik had raak gegooid. Ik had het gevoel dat ik alles met die klas kon doen. Ik had het idee dat ik ze in mijn macht had. Mooi, alleen wist ik niet wat ik daarna moest doen. Ik was daar om les te geven en vroeg me af hoe ik de overstap moest maken van een boterham naar spelling of grammatica of de structuur van een hoofdstuk of alles wat te maken had met het vak dat ik moest geven: Engels"

Frank McCourt beschrijft in deze prachtige roman zijn eigen zoektocht en zijn eigen groei in het leraarschap. Een eerbetoon aan het lesgeven.

.

maandag 23 februari 2009

Oude wijsheid

In het oude Athene, dacht Aristoteles onder andere na over de vraag wat goede zorg is.

Een vrije vertaling (bron: Collegio kennispraktijk)

1. Aanwezigheid, goede zorg geschiedt vanuit betrokkenheid en aanwezigheid. Je moet er zijn als het nodig is.
2. Geraakt zijn, goede zorg ontstaat uit het geraakt zijn door de ander en zijn verhaal, het verhaal van de ander doet iets met je.
3. De ruimte is van beiden, de ruimte in letterlijke of overdrachtelijke zin bijvoorbeeld de tijd, is van beiden. Geen van de twee, zorgvrager en zorgverlener kan eenzijdig aanspraak maken op de ruimte waarin beiden verkeren.
4. Een gezicht tonen, goede zorg vraagt om een zorgverlener die een eigen gezicht heeft, dus niet een gezicht maar jouw gezicht.

.

donderdag 19 februari 2009

Van welke wanordeproblemen heeft u het meeste last?

Welke wanordeproblemen stijgen u 'naar het hoofd'?
Laat het 'knaplastig' weten. Dan proberen we u via dit blog instrumenten en/of voorbeelden aan te bieden die u misschien kunnen helpen beter om te gaan met deze wanordeproblemen.

.

vrijdag 13 februari 2009

Ongewild Lastig

Jongeren met een (ontwikkelings)stoornis worden vaak als 'lastig' ervaren, terwijl zij meestal ongewild lastig zijn. Voor de omgeving van deze jongeren is het soms moeilijk om het verschil te zien tussen pubergedrag en gedrag dat te maken heeft met de stoornis. De puberteit is een roerige periode, en voor jongeren met een (ontwikkelings)stoornis geldt dit vaak nog sterker. De problemen waar zij tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld het intensieve sociale verkeer, aangaan en onderhouden van relaties, het organiseren en plannen op school en werk en het toekomstbeeld.
In ONGEWILD LASTIG IN DE PUBERTEIT EN ADOLESCENTIE wordt inzicht gegeven in de problemen die jongeren met een Autisme Spectrumstoornis, ADHD, ADD, borderline, angst- en stemmingsstoornissen, NLD, gedragsstoornissen, OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. De onderwerpen worden helder en bondig besproken en de schrijfsters dragen veel tips en adviezen aan voor ouders, leraren en anderen in de omgeving van de jongeren. Begrip en acceptatie maken hun wereld een stuk leefbaarder.
Bestel Hier

.

woensdag 11 februari 2009

ruimte

'ja', 'nee', 'weet ik niet': hoor je vaak dit soort antwoorden als je met leerlingen in gesprek bent? Of beginnen ze hele verhalen waar geen eind aan komt?
Doe eens een onderzoek naar eigen interventies de komende dagen met onderstaande bril: geef je ruimte, neem je ruimte of deel je het?
Een mooi boekje waarin dit model wordt uitgelegd met zeer veel voorbeelden om het gesprek op een andere manier in te steken is 'In gesprek met de leerling' van André Konig

.

Willen Kunnen

Wat doe je met een gemotiveerde leerling die flink zijn best doet, maar magere resultaten boekt? Daar is een andere interventie nodig dan een leerling met veel talent die er met de pet naar gooit!

.

dinsdag 10 februari 2009

... voor als het je teveel wordt

.

donderdag 5 februari 2009

.

woensdag 4 februari 2009

RHYTHM IT IS!

In deze documentaire werken de choreograaf Royston Maldoom en de dirigent Sir Simon Rattle aan een ambitieus project.
In 45 dagen willen zij een dans spektakel rondom 'le sacre du printemps' van Igor Strawinsky realiseren met 250 Berlijnse kinderen en jongeren.
De kinderen en jongeren zijn afkomstig uit 25 verschillende landen en de meeste van hen komen uit kansarme gezinnen.
De film laat zien hoe langzamerhand enthousiasme en doorzettingsvermogen het winnen van angst en cynisme.....en
het werk van een heel bijzondere danspedagoog.
">

.

dinsdag 3 februari 2009

Trots op Talent!


'Tot op de dag van vandaag kunnen wij niet goed omgaan met trots.' Die houding dragen we onbewust over op de volgende generatie. 'Kinderen leren dat ze zich niet moeten laten voorstaan op wat ze kunnen. Ze behoren vooral niet op te scheppen over hun prestaties op school, over de muziek die ze maken of over welke andere talenten dan ook. Alleen sportprestaties, daar mogen we trots op zijn. Waarom kan dat op andere terreinen niet?' Door de afwijzing van trots worden kinderen niet meer uitgedaagd. Ze nemen genoegen met eenvoudig te verkrijgen plezier:'Ze gaan zich onheroepelijk vervelen. Passief plezier (zoals voetbal kijken) leidt tot gewenning en daardoor wordt het op den duur saai.' Als kinderen zich moeten inspannen, kunnen ze pas echt genieten. Dat geeft een diep gevoel van voldoening. 'Het maakt je gelukkig of gelukkiger. Geluk is niet iets wat je kunt nastreven. Het is een neveneffect van een geslaagd project.'
-Frans Jacobs, Filosoof aan de Universiteit van Amsterdam-

.

zondag 1 februari 2009

Wie staat er weleens stil?Stress, druk, opties, veel, allemaal, rotkriebels, alles, botsing, ruzie, conflict, gedoe.....Nog meer gedoe.......
Ik kwam bij 'simplifylife' de volgende principes tegen:

- Stel prioriteiten - wat is echt belangrijk?
- Stel grenzen - niet alles kan en moet
- Leer kiezen - hak door die knoop
- Laat los - je hoeft niet alles in de hand te houden
- Richt je aandacht - concentreer je op één ding tegelijk


Zouden de principes ook gelden voor lastig gedrag?
Toepasbaar voor de volwassene? En voor de jongere?

.