vrijdag 30 januari 2009

.

woensdag 28 januari 2009

Winsemius: 'De school moet een anker van rust zijn'

Een vaste structuur, geen lessen die uitvallen, een leraar die zegt: ’Acht uur is acht uur, gij kunt misschien niet goed leren, maar gij zult wél werken'. Dat hebben overbelaste jongeren volgens Pieter Winsemius nodig.
Lees hier meer

.

dinsdag 27 januari 2009

Top 5 bij pesten op school

1. Neem ieder vermoeden van een pestsituatie serieus.
2. Onderneem geen actie zonder medeweten van de persoon die wordt gepest.
3. Betrek alle partijen bij de aanpak van een pestincident (zoals in de vijfsporenaanpak beschreven wordt).
4. Ontwikkel een pestprotocol, betrek hierbij de leerlingen en houd het pestprotocol actief.
5. Zorg dat iedere leerkracht weet welke stappen hij/zij moet zetten, wanneer er sprake is van een pestincident.

Meer weten over de aanpak van pesten op school klik hier

.

vrijdag 23 januari 2009

Do schools kill creativity?

-Sir Ken Robinson -

.

donderdag 22 januari 2009

Een Advies:

.

woensdag 21 januari 2009

Het doel van opvoeden is .....

.

met je dochter praten

De generatie einstein doorziet reclames. Jongeren lezen nieuws als journalisten. Ze kijken films als regisseurs. Ze kijken naar reclame als reclamemakers.
En toch ...
Blijf maar met ze praten.

.

dinsdag 20 januari 2009

‘Dubbeltje moet kwartje worden’

02 januari 2009 / Robin Gerrits


Ergens begin 2006 was Corine Korrel het zat. Al die negativiteit over het vmbo. ‘Steeds als ergens iets vervelends gebeurde, vermeldden de kranten er expliciet bij: die en die vmbo’er had een bushokje vernield. Bij leerlingen van andere scholen stond dat er nooit bij. En ik geloof echt niet dat het daar niet voorkomt.’
Lees hier meer

.

vrijdag 16 januari 2009

Tip: Het puberende brein -Eveline Crone-

over de ontwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie.

Waarom verslapen pubers zich zo vaak?
Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk?
Maar tegelijkertijd: hoe komt het dat juist zij vaak uit blinken in sport, kunst en creativiteit?

.

donderdag 15 januari 2009

LUCIA RIJKER ONDER BOZE JONGEREN

Zondag een uitzending gezien van Lucia Rijker(top-bokster). Het gaat over boosheid bij jongeren.
In deze uitzending ook 'Negativ' een populaire rapper, die een aantal mooie uitspraken doet.
Het is een mengelmoes van 'omgaan met boosheid', straatcultuur, worsteling van jongeren met ervaringen van vroeger.
Klik hier om de uitzending te zien
-Met dank aan Ruud-

.

woensdag 14 januari 2009

Je eigen opties creëren!!!

"Je bent te slim, Martin, veel te slim; te slim zijn is niet goed voor je". Dan glimlachte ik en vond ik dat ze de plank flink missloegen. Hoe kan iemand te slim zijn? Is dat niet net zoiets als te mooi zijn? Of te rijk? Of te gelukkig? Wat ik toen nog niet begreep is dat mensen niet nadenken, maar herhalen. Ze verwerken niet, ze herkauwen. Ze registreren niet, ze imiteren. Ik had indertijd nog maar een flintertje inzicht; wat ze ook beweren, kiezen tussen de beschikbare opties is niet hetzelfde als zelf nadenken. De enige manier om zelf na te leren denken is je eigen opties creëren, opties die nog niet bestaan

Een fragment uit: Een fractie van het geheel -Steve Toltz-

.

maandag 12 januari 2009

Entre Les Murs -Laurent Cantet-

Over lastig gedrag gesproken...Gedramatiseerde documentaire over een middelbare schoolklas in multicultureel Parijs. Te bestellen met Nederlandse ondertiteling. Winnaar Gouden Palm van Cannes 2008. **** .

.

vrijdag 9 januari 2009

Morele ontwikkelingHoe zou jij reageren op deze leerling?


Vergelijk je reactie bij de stadia morele ontwikkeling?Morele ontwikkeling
De eerste die zijn wetenschappelijk onderzoek focuste op het concept van moraliteit was Lawrence Kohlberg (1927-1987). Volgens zijn concept ontwikkelt het moreel redeneren zoals iedere andere cognitie: naarmate taalvaardigheid, geheugen en abstractievermogen zich ontwikkelen, ontwikkelt het niveau van moreel redeneren mee. Deze cognities worden niet vanuit de omgeving opgelegd, maar zijn het resultaat van actieve ‘opbouw’. Je kan als omgeving wel meewerken aan deze ombouw, door een jongere kennis te laten maken met ‘hoger redeneren’. Op die manier stelt Kohberg de ontwikkeling van moraliteit eigenlijk gelijk aan de ontwikkeling van andere cognities, zoals eerder al beschreven door de fameuze Jean Piaget.

De vraag is of een eenmaal bereikt resultaat (bepaald stadium) altijd blijft bestaan. Het blijkt dat mensen terug kunnen vallen. Structureel blijft het hogere niveau wel aanwezig. Als je maatschappelijk in een rol wordt geplaatst die niet meer vereist/gevraagd van besluitvorming op een hoger niveau, dan blijf je ‘steken’ op een bepaald niveau.

voor toepassing van deze morele ontwikkelingsstadia in het onderwijs: zie Equip

.

dinsdag 6 januari 2009

.