vrijdag 29 januari 2010

Bureaucratie voorkomen en toch een goede overdracht


Wanneer je op school veel zorgleerlingen hebt vraagt dat vaak ook een stevige administratie. Het maken en bijhouden van handelingsplannen is daar een voorbeeld van. Omdat handelingsplannen vaak ook stevige dossiers zijn, ga je als docent niet elke dag de plannen bekijken. Daar is de tijd niet voor. Zeker in het voortgezet onderwijs, waarbij een docent elk uur een nieuwe klas krijgt.
Hoe kun je dan toch zorgen voor een goede overdracht?
Het Teylingen College Duinzigt (Oegstgeest) heeft daar een praktische oplossing voor gevonden. Alle ‘tips’ / aandachtspunten van een klas zijn samengevat op één A4-tje. Elke docent heeft dan in één oogopslag concrete informatie bij de hand. Om de acht weken wordt het ‘groepsplan’ geactualiseerd en verspreid. Dat ene velletje maakt je dan weer alert.
Voorbeelden van individuele handelingstips op het groepsplan zijn: ‘biedt hulp bij concentratie’, ‘let op pestgedrag’, ‘geef positieve feedback’, ‘controleer huiswerk’, ‘geen aandacht geven op medisch gebied (!), ‘Mark zit niet naast Robin’, ‘Hans een kopie met EXTRA GROTE LETTERS vanwege dyslexie’, enzovoort….

Bron: Volkskrant 26 januari 2010 in het kader van de onderwijsagenda: “Hoe lossen we organisatorische rompslomp op?”

.

maandag 25 januari 2010

'Engageren to the max'

Ben jij, of ken jij ook zo'n leraar die de leerlingen bij binnenkomst allemaal met een 'boks' verwelkomt? Weet jij welke 'patta's' je moet dragen en welke muziek 'master' is?
Of staat jouw wereld ver af van die van de jongeren? Je hebt zeer duidelijke (strenge) grenzen zonder ruimte en je draagt gewoon nog je oude 'kloffie'.
Voor beide groepen hier hetzelfde filmpje. Om bij te leren, of om beter te begrijpen.
Zorg wel voor een gezonde verhouding tussen ENGAGEREN en POSITIONEREN
Onderwerp voor gesprek op jouw school?

.

maandag 18 januari 2010

Leraar 24

Leraar 24 heeft een schat aan video's die in 5 of 10 minuten iets interessants vertellen of laten zien over het onderwijs. Vaak docenten die iets moois ontdekt hebben en collega's willen inspireren. Hier Henno Oldenbeuving over 'omgaan met agressie op school'.
Wil je het filmpje zien? klik hier

.

dinsdag 12 januari 2010

Nèt anders (2)

Weer een placemat uit de serie van Jan Hooiveld. Hij beschrijft 4 type kinderen die net even anders zijn, en wat je kan doen om deze leerlingen erbij te houden en te kunnen onderwijzen. Als je tijdens een leerlingbespreking een collega (of jezelf) hoort zeggen 'hij heeft ADHD, dus daar kan ik verder ook niets aan doen' print dan deze placemats even uit....

.

maandag 11 januari 2010

Dank John

.

donderdag 7 januari 2010

TerWeijde in Culemborg

Ik woon in Culemborg.
Het was de afgelopen week weer raak met de onrust in de wijk TerWeijde. Veel aandacht in de landelijke en regionale pers, zowel op TV als in kranten. Iedereen heeft zijn eigen mening en analyse. En toch blijft de onrust (die er al jaren is) regelmatig terugkomen in gewelddadige incidenten, voorafgegaan door een onbenullige aanleiding.

Ik wil niet uitgebreid analyseren. Wel een uitweg zoeken naar een oplossing. Wat een klein deel van de jongeren doet aan gewelddadigheid en baldadigheid kan gewoon niet. Ik denk dan aan het in brand steken van auto’s, stenen door ruiten gooien, anderen aftuigen of intimideren. Op een zo direct mogelijke manier moet hier corrigerend tegen worden opgetreden.

Dat gedrag kunnen we zonder discussie gedragslastig noemen. Wanneer we wat preciezer kijken zien we dat dit om jongeren gaat die problemen hebben op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren. Vaak hebben deze jongeren de school verlaten zonder diploma en zonder perspectief.
Een deel van de oplossing kan zijn om deze jongeren weer echt te laten meedoen aan de samenleving. Het volgen van een passende opleiding,het hebben van werk en een sociaal netwerk dat een ‘tegenwicht’ voor ‘straatcultuur’ biedt, zijn ingrediënten.
Wanneer Terweijde van de voorpagina is verdwenen begint het echte werk. Met elkaar voor zorgen dat deze jongeren blijven meedoen, hun school afmaken, zinvol werk vinden.
Dit echte werk ligt binnen de gezinnen, op scholen en (sport-) verenigingen.

.

maandag 4 januari 2010

Ontmoetingskunst

"Ontmoeten is een kunst". Olivia Grebbeek en Evelien Krijl willen met hun T-shirt mensen uitnodigen tot een ontmoeting. Er zijn T-shirts met 10 verschillende teksten: - Iets vragen - Luisteren - Uiten van kwaadheid - Een praatje maken - Kritiek uiten - Kritiek krijgen - Kennis maken - Iets bepraten - Nee zeggen - Afscheid nemen -. Wie het kledingstuk met één van deze basisrecepten draagt, kan non-verbaal de eerste stap zetten tot een 'ongestoord' gesprek. Eens uitproberen met één van je leerlingen? Ga naar Amsterdam naar de tentoonstelling 'NIET NORMAAL' (over wat is normaal en wie bepaalt dat) in de Beurs van Berlage en koop de T-shirts in de tentoonstellingswinkel. NIET NORMAAL is te bezichtigen tot 8 maart.

.