donderdag 30 september 2010

Groepsvorming 4: Performing (presteren)

Deel 4 in het 5-luik groepsvorming: na forming (oriëntatie), norming (normeren) en storming (presenteren), nu de performing-fase. In deze fase kan je met de leerlingen full-swing vooruit. Als de vorige fases goed zijn verlopen is de werksfeer positief. Als je ‘een lekker werkende groep’ hebt hieronder weer een dia uit het boek Handboek Positieve Groepsvorming.
Als je in deze fase merkt dat het niet loopt met een groep (een aantal leerlingen manifesteren zich negatief, de rest volgt de codes van hen, de klas is als los zand) wacht dan niet te lang en start het traject ‘de lastige klas’ waarin je als docententeam samen met de klas het proces weer vlot trekt: “geen klas is sterker dan een team”.

.

dinsdag 28 september 2010

'Talent is iets waar anderen je op moeten wijzen'

Een mooi diep interview met Luk Dewulf over talent, autenticiteit en talentontwikkeling
Luuk Dewulf: 'Veel kinderen hebben talenten die niet aansluiten bij het onderwijs'

.

maandag 27 september 2010

Omgaan met moeilijk gedrag (ecologisch pedagogisch perspectief)


Interview met Peter Truijens, werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, spreekt liever over gedragsmoeilijke leerlingen, dan over probleemgedrag. Bij het zoeken naar oplossingen spelen omgevingsfactoren volgens hem een hoofdrol.

Gedrag in de klas is afhankelijk van verschillende factoren. Bij probleemgedrag wordt vaak eerst gekeken naar de leerling zelf: heeft die een gedragsstoornis of –aandoening? Benader je gedrag echter vanuit ecologisch pedagogisch perspectief, dan kijk je niet alleen naar de leerling zelf, maar ook naar alle andere (omgevings)factoren die het moeilijke gedrag mogelijk beïnvloeden.

Gedragsmoeilijk
“Heb je het over gedragsproblemen, of ‘probleemgedrag’, dan trek je het gedrag gelijk in de negatieve sfeer,” legt Peter Truijens, coördinator van het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht uit. “Je legt bijna automatisch de schuld voor het gedrag bij de leerling. Maar gedragsproblemen hebben te maken met opvoeding, slechte vriendjes, onbegrip. Allerlei omgevingsfactoren dus. En ja, de aanleg van de leerling speelt ook een rol. Probleemgedrag kun je in principe veranderen. We hebben het dan ook liever over gedragsmoeilijke leerlingen.”


Lees hier het hele interview

Auteur:Cecile Bolwerk
11-5-2010

.

zaterdag 25 september 2010

Later! Conferentie 13 oktoberHoe denken jongeren over later? Huisman of carrièrevrouw? De discussie over de rol-, werk- en taakverdeling in het gezin is actueler dan ooit. Iedereen denkt te weten hoe de keuzes gemaakt moeten worden en wat goed voor jongeren is. Opleiding, ouders en werkgevers, allemaal factoren die - bewust en onbewust - deze lastige keuzes voor de huidige generatie jongeren beïnvloeden.

Op 13 oktober organiseert APS in samenwerking met NJR hierover de conferentie ‘Later!’ Per pijler (onderwijs, opvoeders, arbeidsmarkt) wordt een mix van wetenschappers, praktijktheoretici en professionals uitgenodigd, met ieder hun eigen expertise en invalshoek. Deelnemers krijgen tijdens de conferentie de kans om zowel binnen als buiten hun pijler het debat aan te gaan en hun kennis en ervaring te delen.

Ben je geïnteresseerd in het onderwerp en wil je meedenken? APS en NJR nodigen je uit erbij te zijn op 13 oktober. Klik hier voor meer informatie over de conferentie en hoe je je kunt aanmelden. Deelname is kosteloos. Er zijn al 80 deelnemers, dus wees er snel bij!

.

vrijdag 24 september 2010

Heeft de hij-instromer de toekomst?

Pabo ‘mannenklas’ moet meer meesters voor het bord brengen


Pabo Hogeschool Rotterdam gaat zich inzetten om meer mannen voor de klas te krijgen. Onder het motto ‘meer meesters voor de klas’ heeft Pabo Hogeschool Rotterdam in samenwerking met het RVKO dit studiejaar voor het eerst studenten geworven voor een speciale ‘mannenklas’.
Met een percentage van slechts 14% blijft het aantal mannelijke studenten op de Pabo ver achter bij het aantal vrouwelijke. Hierin willen beide partijen verandering brengen. De ‘mannenklas’ moet de instroom van mannelijke studenten bevorderen en zo voor meer diversiteit in het basisonderwijs zorgen.

Lees hier verder

.

woensdag 22 september 2010

Wel of geen potentie?


Vraag: Wat is het potentieel van een eikel?

.

dinsdag 14 september 2010

Het Speelveld


met dank aan Frits Prior

.

zaterdag 11 september 2010

Op orde en tucht rust een stevig taboe (verschil tussen D en NL)


Duitsland 2010.
Op kleine afstand kunnen de ideeën over opvoeding soms radicaal verschillen. Daar debatteren opvoedkundigen fel over het thema discipline.

Op een paar scholen is het weer ingevoerd. Het begroetingsritueel. Opstaan, handen op de rug, borst naar voren, en dan in koor: „Goedemorgen, meneer de leraar!” De een noemt het een terugkeer naar de nazitijd, de ander ziet het als een uitweg uit de opvoedingscrisis. Want dat in Duitsland opvoeders het spoor bijster zijn, daar lijkt iedereen het over eens.

Ouders, leerkrachten, pedagogen, ze weten niet meer hoe het moet: opvoeden. En zo kan het gebeuren dat in die algehele onzekerheid een boek met het simpelst denkbare recept een bestseller wordt, omarmd door overspannen ouders, overwerkte leraren en overvraagde opvoedkundigen. ’Lof der discipline’ heet het boek, geschreven door Bernhard Bueb.

Lees hier verder

Trouw, 12 AUGUSTUS 2010 Antoine Verbij

.

dinsdag 7 september 2010

Opvoeden knaplastig

.

maandag 6 september 2010

Groepsvorming 3: Storming (presenteren)

Tijdens je eerste paar lessen zijn er vaak nog niet zoveel leerlingen die je echt lastig vindt. Er wordt nog veel de-kat-uit-de-boom gekeken…als je als leraar érgens invloed hebt om gedragsproblemen láter te voorkomen dan is het wel in de eerste weken. Daarom in een 5-luik de 5 fases van groepsvorming en hoe je tot een positief klimaat kan komen. We hebben er nu 2 gehad: de forming (oriëntatie), met meteen er achteraan de norming (normeren). Nu is de klas klaar om groepjes te formeren (wie hoort bij wie?) en de onvermijdelijke rangorde te bepalen. Jij als leraar kan ze helpen om de grond waarop ze dat doen goed onderbouwd is, nml dat ze goed weten wie de ander is en wat ze aan elkaar hebben. Hieronder weer een dia uit het boek Handboek Positieve Groepsvorming van Maya Bakker en Ivo Myland.

.

donderdag 2 september 2010

Selffulfilling prophecy

Vorm je een beeld van de kinderen hieronder … in welke 2 groepen zou je ze indelen?Grote kans dat je de namen Kimberley, Wesley, Kevin en Destiny associeert met een lagere sociale klasse (‘dom’) en Olivier, Sophie, Maxim en Alexander met slim en sociaal. Jij bent niet de enige. De Duitse pedagoge Astrid Kaiser ontdekte dat dit bij de meeste docenten zo werkt. Het vervelende van dit mechanisme is dat je als docent de eerste groep ook onbewust minder aandacht geeft. En dat de leerlingen in de gaten krijgen dat ze voor ‘dom’ wordt aangezien en zich vervolgens ook dom gaan gedragen.
Dat blijkt wel uit het volgende Indiase verhaal: een groep kinderen van 11-12 jaar gingen puzzels oplossen. De kinderen wisten van elkaar niet uit welke kaste ze kwamen. De kinderen uit verschillende kasten scoorden gelijk. Nadat de kinderen elkaar hadden verteld waar ze vandaan kwamen en wat hun kaste was, deden ze weer puzzels. De kinderen uit de lage kasten scoorden prompt een stuk slechter…
Leerlingen hebben dus de neiging zich stereotiep te gedragen…dus als jij denkt dat een leerling lastig is, hij waarschijnlijk ook lastig wordt..…..

Met dank aan Suzanne die de Pers van 20 augustus goed las

.