vrijdag 17 december 2010

Don't know what we want......

Will you (teachers) help us?Fijne vakantie!
Knaplastig

.

maandag 13 december 2010

knaplastige ouders

Veel scholen hebben deze weken ouderavonden. Tien minuten om de ouders iets te vertellen, iets te vragen en misschien ook nog iets op te lossen is niet veel. Zeker niet als de volgende ouders al in je nek staan te hijgen. De kunst is om to-the-point te komen. Wat helpt is om voordat je start van elke leerling in één zin op te schrijven wat voor jou het belangrijkste is om te communiceren.
Het gebeurt in zo’n 10 minutengesprek nogal eens dat je met z’n allen in een bepaalde rol schiet: de een beschuldigt, de ander voelt zich slachtoffer, en de derde probeert te redden wat er te redden valt. Dit type conversatie staat bekend als ‘de drama-driehoek’. Zoals de naam al suggereert: vruchtbaar wordt zo’n gesprek nooit. Op de post van 30 december 2009 enkele tips voor als je voelt dat je toch in een dergelijke wurggesprek terecht bent gekomen.
En dan heb je nog ouders van één van je lastigste leerlingen die je willen zien. De meesten van ons vinden dit de moeilijkste gesprekken. Je wilt het liefste de 10 minuten volspuien hoe vreselijk hun zoon of dochter zich gedraagt en hoe hij het bloed onder je nagels vandaan haalt. Wat moet je de ouders zeggen? Er is maar één oplossing: Vraag raad bij hen! Elke ouder zal blij zijn als jij vraagt: “ik heb er moeite mee om uw zoon of dochter bij de les te houden. U kent uw kind het beste. Kunt u mij een paar tips geven?”

.

zaterdag 11 december 2010

24 uur per dag naar school?

'Met een koel hoofd en een warm hart' L. Altelaar directeur Wyldemerk

Campus Wyldemerk is een unieke 24-uurs leef- en leerplaats voor jongeren die zowel thuis als op school vastlopen zijn of dit dreigen te gaan doen. De Wyldemerk is er voor jongeren die al bezig zijn geweest thuis hun leven weer op orde te krijgen, maar waar dit onvoldoende lukt. Vaak zijn er al contacten geweest met de leerplichtambtenaar, een reboundvoorziening en/of jeugdhulpverlening in welke vorm dan ook.

De studenten hebben in de loop van de tijd gedrag ontwikkeld wat hen tegenwerkt. Vaak is het dag- en nachtritme een probleem, soms zijn er moeilijkheden in de thuissituatie en meestal is er sprake van veel leerachterstand, slechte cijfers en veel spijbelen. Het gevolg hiervan is dat de schoolcarrière stagneert en er nauwelijks meer sprake is van leren op het persoonlijke vlak (wie ben ik en wat is mijn plek binnen mijn gezin, vriendenkring en/of maatschappij) maar uiteraard ook op onderwijsgebied (van school verwijderd worden).

En dan:

Op de Wyldemerk zoeken studenten met hun begeleiders naar een manier om het gedrag wat hen tegenhoudt om te zetten in doelmatig gedrag zodat ze wél daar komen waar ze willen zijn.

Het weer op gang helpen van het leren staat daarbij centraal. De ervaring leert: Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling gaat beter.

Op campus Wyldemerk staan twee zaken steeds centraal:

  • het behalen van een overgangsbewijs, diploma of startkwalificatie.
  • werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Bezoek hier de website van Wyldemerk

.

vrijdag 3 december 2010

Straffen is zo van vroegerStraf werkt lang niet altijd

Veel leraren kunnen er niet omheen: ze móeten soms straf geven om orde te houden. Tegelijk weten ze vaak niet wat ze ermee aan moeten. Want straf werkt lang niet altijd.

Lees hier het hele artikelDocenten: leerlingen straffen werkt niet

Leraren denken dat het straffen van leerlingen weinig zin heeft. De meeste docenten in het voortgezet onderwijs sturen wel eens iemand de klas uit, maar veel van hen betwijfelen het nut van de ingreep. Ze denken dat hun leerlingen alle straffen al gewend zijn.

Lees hier over de enquête onder 850 leraren

Trouw, 3december 2010

.

woensdag 1 december 2010

Vingers opsteken in de klas blijkt niet te werken


Hoe kan een leraar zijn leerlingen het beste bij de les betrekken? Een Engels experiment zocht het uit.

Het is zó gewoon dat bijna niemand zich ooit afvraagt of het wel goed werkt: de leraar stelt een vraag, leerlingen die het weten, steken hun vinger op en een van hen mag het antwoord geven.

Een Engelse hoogleraar onderwijskunde nam de proef op de som en verbood een klas vol kinderen hun vingers op te steken. En wat blijkt? De leerlingen boekten in tien weken tijd twee keer zo veel vooruitgang als een vergelijkbare klas waar wel vingers opgestoken mochten worden.

Lees hier het hele artikel

Trouw, 2010

.