zondag 31 oktober 2010

EERLIJK, GOUDEERLIJK, KEIHARD EERLIJK


Ondanks de negatieve beeldvorming door de media, kunnen we toch stellen dat het eigenlijk heel erg goed gaat met onze jeugd. Het lijkt misschien raar, maar onze jeugd is nog nooit zo ‘volwassen’ geweest als in deze tijd. nog niet eerder zagen we dat jongeren zoveel positieve kenmerken laten zien. Ze zijn bevlogen, betrokken (ja, ook maatschappelijk en bij de politiek), ze zijn enthousiast, ze hebben er zin in. De criminaliteitscijfers van jongeren zijn al jaren dalende, de trend van het op steeds jongere leeftijd gaan drin- ken is alweer gekeerd, het aantal jongeren dat rookt is lager dan ooit… maar ze zijn daarnaast lastiger dan ooit. Want ook al hebben ze zin in leren, ze hebben geen zin in lege of slechte lessen in onderwerpen waar ze voor hun gevoel niets aan hebben – en dat zullen ze laten weten ook. Ook al willen ze maar al te graag werken (en dat doen ze dan ook bijna allemaal), ze hebben geen zin om het slaafje of de jongste bediende te zijn die alle rotklusjes mag opknappen – en vertrekken dus rustig op zoek naar een andere baan. Ze willen best respect tonen, maar willen het vooral eerst ook zelf krijgen. Ze kijken naar ons en prikken dwars door ons heen, en zijn daar ook nog eens goudeerlijk over. Eerlijk in hun meningen over alles wat ze zien en meemaken, eerlijk over hun school, over hun docent, over hun vrienden, over de wereld, over de politiek, over commercie en bedrijven. Want jongeren kijken naar ons met een andere bril op, zien de wereld op een andere manier dan wij en prikken dwars door de door ons geschapen illusies heen.

Lees alles over de GENERATIE EINSTEIN 3.0 op hun site

.

zaterdag 30 oktober 2010

Mentorboard

Klik op de afbeelding om hem groter te maken.


Volgende maand volgt hier de handleiding over hoe je het mentorboard kan gebruiken.

Vragen over mentorboard? Mail: knaplastig@aps.nl

.

vrijdag 29 oktober 2010

Een veilig pedagogisch schoolklimaat in het voortgezet onderwijs


Omgaan met grensoverschrijdend pubergedrag in het onderwijs

Door Daan Wienke en Corian Messing

Een veilig pedagogisch schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor effectief onderwijs. Het scheppen van zo’n schoolklimaat in het voortgezet onderwijs stelt hoge eisen aan docenten. Zij moeten effectief lesgeven, een goede werksfeer scheppen, regels consequent handhaven en passende maatregelen nemen bij overtreding van die regels. Belangrijk daarbij is dat een docent normaal, grensoverschrijdend pubergedrag niet te snel bestempelt als psychosociaal probleemgedrag.


In Nederland volgen meer dan negenhonderdduizend leerlingen voortgezet onderwijs op circa 650 scholen. 87 procent van die scholen levert onderwijs dat voldoet aan de basiscriteria van de Onderwijsinspectie. In de grote steden komen naar verhouding de meeste zwak presterende scholen voor. Op 1 januari 2009 waren 26 scholen voor voortgezet onderwijs als zeer zwak gekwalificeerd. Relatief vaak zijn dat scholen die alleen vmbo bieden.
De wijze waarop onderwijs tegenwoordig wordt aangeboden, draagt bij aan een klimaat waarin leerlingen zich thuis voelen. De rol van ict is toegenomen en in de onderbouw werken docenten steeds vaker in kleine kernteams. Onderwijs vindt niet meer altijd in een klaslokaal plaats, maar bijvoorbeeld in een grote ruimte waar de leerlingen projectmatig werken in kleine groepjes. Het vmbo biedt naast traditionele vakken programma’s en leergebieden die lesstof van meerdere vakken integreren. Samenwerken met het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven wordt steeds vanzelfsprekender.
De kwaliteit van het voortgezet onderwijs is al enkele jaren stabiel. Als te verbeteren punten noemt de Onderwijsinspectie de afstemming van het onderwijs op verschillen in begaafdheid en interesse tussen leerlingen, efficiënt gebruik van de onderwijstijd, taakgericht werken, de leerlingenzorg, en de kwaliteit van het deel van het eindexamen dat de school zelf samenstelt (Inspectie van het Onderwijs, 2009).
Over het algemeen gaan leraren en leerlingen respectvol met elkaar om. Wel stelt de Onderwijsinspectie dat uit lesobservaties blijkt dat veel leraren genoegen nemen met een niet bevredigende pedagogisch-didactische situatie. De klas is bijvoorbeeld niet echt gemotiveerd, er ontbreekt een ordelijk klimaat of de prestaties van de leerlingen vallen tegen. De lestijd wordt vaak weinig efficiënt benut, gewoonlijk omdat docenten veel tijd besteden aan het aanpakken van ordeproblemen. De werksfeer is niet taakgericht. Leraren dagen leerlingen vaak onvoldoende uit, doordat ze geen eigen verantwoordelijkheid van hen eisen. Mede daardoor ervaren leerlingen de lessen vaak als saai.Lees verder, download het hele artikel
hier

.

donderdag 28 oktober 2010

In de lerarenkamer...
.

maandag 25 oktober 2010

Vroeger

Ik had het idee dat de leerlingen vroeger veel minder lastig waren. Tot mijn vader van 84 laatst begon te vertellen over zijn schooltijd. Over hoe een klasgenoot van hem een docent tegen het bord omhoog hield, en de docent, met bungelende benen, hem moest beloven dat hij nooit meer zo'n foute opmerking mocht maken. Dat soort verhalen. Blagen waren het.
En dan nu dit filmpje uit 1947...eerst hoe je het uit de hand kan laten lopen... en vervolgens hoe je het ook zou kunnen doen. Over angst en respect... met tips in de voice over nog even waardevol als toen.

.

dinsdag 19 oktober 2010

Alvast een kijkje in het boek


Over sommige onderwerpen wordt niet gesproken in de lerarenkamer. Daarom vonden wij het tijd voor een boek over zo’n onderwerp: 'knap lastig' pubergedrag in de klas. Want als er niet over gepraat kan worden, dan moet er maar over worden gelezen.

Als docent is het vaak moeilijk om aan te geven dat je bepaald gedrag niet aankan. Logisch. Je kwetsbaar opstellen is óók knap lastig!

Met het boek Knaplastig, lesgeven aan pubers gaan we dit onderwerp wél aan: op een serieuze, luchtige en humoristische toon.

In samenwerking met een aantal prominenten zoals Martine Delfos, Kees van der Wolf en Johan Hamstra geven we tips, reiken werkvormen en concepten aan. Maar belangrijker: we geven met het boek een instrument in handen om het gesprek over lastig pubergedrag te openen en het lesgeven aan pubers weer leuker, makkelijker én beter te maken.

Alvast een kijkje in het boek? Hier een paar voorbeeldpagina’s, zodat je een beeld kunt vormen van het geheel.


Je kunt het boek bestellen voor € 14,95 (exclusief verzendkosten) via link helemaal rechts boven.

Geef 't door aan je schoolleider: leuk idee als kerstcadeau voor 't hele team.

.

zaterdag 16 oktober 2010

Onderwijs stagneert, onderwijs stroomt. SARVinternational

Leerlingen:

Voor de havo heb je meer discipline nodig. Ik weet wel hoe het werkt discipline, maar het lukt me nog niet om het te doen.’

‘Alle VMBO-ers hebben geen discipline. Anders hadden we wel HAVO gedaan…’

Zijn leerlingen bezig met gezonde tegenzin en zo weinig mogelijk inspanning het diploma te behalen? Of zijn ze eindeloos veel aan het leren?


Duizenden leerlingen en honderden leraren hebben de schrijvers verteld hoe het leren kan stromen. Hoe leerlingen van nu op school kunnen groeien en bloeien. Een overvloed aan inzichten en tips over hoe leren werkt, en hoe het elk jaar beter gaat. Voor leraren en management, maar ook voor de leerlingen zelf, hun ouders en iedereen met een hart voor onderwijs.
Dit boek is zeker niet het laatste woord over dit onderwerp maar een stap op de weg naar een verrijking van het leerproces.

Leren is leuk!
Check HIER hoe je het boek kan kopen en meer kunt lezen over SARV


‘Als je goed bent in een vak gaat het allemaal wat makkelijker en voel je je geweldig. De vraag is hoe je dat gevoel van vertrouwen ook krijgt voor moeilijke vakken.’.

maandag 11 oktober 2010

Leerlingenbespreking (lekker ontspannen....of....?)

Oktober is op vrijwel alle scholen de maand van de eerste leerlingenbesprekingen.

Herkent u daarbij het volgende beeld?

Mentor: Michelle is een leuke meid, maar ze kletst wel heel erg veel’
Docent 1: ‘ja inderdaad, de helft van de tijd zit ze omgekeerd met haar vriendin te praten’
Docent 2: ‘ongelooflijk, het houdt maar niet op’
Docent 3: ‘maar ze heeft het thuis ook niet gemakkelijk, met zo’n broer’
Docent 4: als het niet ophoudt met dat geklets, zie ik haar geen voldoende halen’

Als alle docenten er het nodige over gezegd hebben, weten we wat we eigenlijk al wisten:
Michelle kletst heel veel en overal, en veel collega’s hebben er last van. Zo gaat het door..leerling na leerling …en dat 3 middagen achter elkaar. Ik ken ze heel goed deze besprekingen..lekker ontspannen …we leunen achterover en roepen af en toe waar we last van hebben. Heerlijk is dat: even collega’s onder elkaar….
Niemand dwingt mij ook maar één seconde na te denken over de enige vraag die Michelle (en mij) écht verder kan brengen, nml: “Wat heeft Michelle van ons nodig om zich op haar werk te kunnen focussen?” De meest wezenlijke vraag van de hele leerlingenbespreking begint met ‘hoe kunnen wij (of hoe kan ik) …….?’. Pas als we deze vraag aandurven kunnen we als docententeam beter worden, beter als docenten en pedagogen en beter in het omgaan en voorkomen van gedragsproblemen.

Om je op gang te brengen … hierbij een opbouw die richting geeft. Vraag 1 t/m 3 heeft de mentor al voorbereid, over vraag 4 t/m 6 gaat de bespreking.

(klik op het plaatje om hem uit te vergroten)

.

donderdag 7 oktober 2010

Over de streep

Documentaire van Jessica Villerius over de belevingswereld van scholieren op de middelbare school.
Voor deze film gingen vijfenzeventig leerlingen van het Amsterdamse IJburgcollege een bijzondere uitdaging aan: Challenge Day. Een grensverleggende methode uit Amerika, die onder andere wordt ingezet om pesten op scholen tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren.

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.


Soms misschien een beetje 'over the top', maar een enorme aanrader!

.

woensdag 6 oktober 2010

Boek: KNAPLASTIG -Lesgeven aan pubers-

In december verschijnt in samenwerking met uitgeverij snor ons boek. Een boek voor iedere professional die werkt met pubers (en misschien zelfs leuk voor ouders).

Binnenkort te bestellen via dit blog


.

dinsdag 5 oktober 2010

Echte leiders benutten al het talent

Op de dag van de leraar 2010 een wens voor alle leraren en leerlingen.

Haal het beste uit je klas en maak gebruik van al het talent in je 'team'.

.