donderdag 7 januari 2010

TerWeijde in Culemborg

Ik woon in Culemborg.
Het was de afgelopen week weer raak met de onrust in de wijk TerWeijde. Veel aandacht in de landelijke en regionale pers, zowel op TV als in kranten. Iedereen heeft zijn eigen mening en analyse. En toch blijft de onrust (die er al jaren is) regelmatig terugkomen in gewelddadige incidenten, voorafgegaan door een onbenullige aanleiding.

Ik wil niet uitgebreid analyseren. Wel een uitweg zoeken naar een oplossing. Wat een klein deel van de jongeren doet aan gewelddadigheid en baldadigheid kan gewoon niet. Ik denk dan aan het in brand steken van auto’s, stenen door ruiten gooien, anderen aftuigen of intimideren. Op een zo direct mogelijke manier moet hier corrigerend tegen worden opgetreden.

Dat gedrag kunnen we zonder discussie gedragslastig noemen. Wanneer we wat preciezer kijken zien we dat dit om jongeren gaat die problemen hebben op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren. Vaak hebben deze jongeren de school verlaten zonder diploma en zonder perspectief.
Een deel van de oplossing kan zijn om deze jongeren weer echt te laten meedoen aan de samenleving. Het volgen van een passende opleiding,het hebben van werk en een sociaal netwerk dat een ‘tegenwicht’ voor ‘straatcultuur’ biedt, zijn ingrediënten.
Wanneer Terweijde van de voorpagina is verdwenen begint het echte werk. Met elkaar voor zorgen dat deze jongeren blijven meedoen, hun school afmaken, zinvol werk vinden.
Dit echte werk ligt binnen de gezinnen, op scholen en (sport-) verenigingen.

.

1 opmerking:

Frank van Strijen zei

Wij organiseren op 24 maart weer een training straatcultuur. Deze training heeft een open inschrijving en is dus toegankelijk voor een ieder die geinteresseerd is in deze thematiek, ongeacht opleiding of professie.

voor meer informatie zie: www.jeugdenzo.nl