zaterdag 11 december 2010

24 uur per dag naar school?

'Met een koel hoofd en een warm hart' L. Altelaar directeur Wyldemerk

Campus Wyldemerk is een unieke 24-uurs leef- en leerplaats voor jongeren die zowel thuis als op school vastlopen zijn of dit dreigen te gaan doen. De Wyldemerk is er voor jongeren die al bezig zijn geweest thuis hun leven weer op orde te krijgen, maar waar dit onvoldoende lukt. Vaak zijn er al contacten geweest met de leerplichtambtenaar, een reboundvoorziening en/of jeugdhulpverlening in welke vorm dan ook.

De studenten hebben in de loop van de tijd gedrag ontwikkeld wat hen tegenwerkt. Vaak is het dag- en nachtritme een probleem, soms zijn er moeilijkheden in de thuissituatie en meestal is er sprake van veel leerachterstand, slechte cijfers en veel spijbelen. Het gevolg hiervan is dat de schoolcarrière stagneert en er nauwelijks meer sprake is van leren op het persoonlijke vlak (wie ben ik en wat is mijn plek binnen mijn gezin, vriendenkring en/of maatschappij) maar uiteraard ook op onderwijsgebied (van school verwijderd worden).

En dan:

Op de Wyldemerk zoeken studenten met hun begeleiders naar een manier om het gedrag wat hen tegenhoudt om te zetten in doelmatig gedrag zodat ze wél daar komen waar ze willen zijn.

Het weer op gang helpen van het leren staat daarbij centraal. De ervaring leert: Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling gaat beter.

Op campus Wyldemerk staan twee zaken steeds centraal:

  • het behalen van een overgangsbewijs, diploma of startkwalificatie.
  • werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Bezoek hier de website van Wyldemerk

.

Geen opmerkingen: