donderdag 21 juni 2012

Jongens, aanpakken!


Of het beweegt de hele tijd (aan elkaar trekken, prikken of tikken) óf ze hangen achteruit in de bank: typisch jongensgedrag in de pubertijd. Een flinke dosis testosteron zorgt voor die bewegingsdrang en maakt stilzitten voor jongens lastig. Doordat de doorbloeding van de hersenen 20% minder is dan bij meisjes in die leeftijd is de kans dat, als ze niet bewegen of gestimuleerd worden, ze opeens in een ‘stopmodus’ terechtkomen. Hangen dus, en soms zelfs in slaap vallen. Wij mochten van OCW op drie hv-scholen jongens interviewen en vervolgens lessen observeren bij docenten die het wél lukte om deze jongens goed aan het werk te krijgen. Het is echt een feestje om deze docenten aan het werk te zien. Wij hebben het gedrag van deze docenten geordend, en komen uit op 6 pijlers die er toe doen om jongens te laten werken en leren:
  1. Positieve benadering: contact maken, de relatie met hen willen aangaan, en als het een keer minder goed gaat: de volgende keer weer met een schone lei beginnen, zeg wat ze goed doen
  2.  Structuur en duidelijkheid: helder in wat je gaat doen, wat je van hen verwacht, volg ze en geef grenzen aan
  3. Variatie in de les: meerdere zintuigen aanspreken, niet alleen het woord, maar juist veel beeld, afwisseling in werkvormen
  4. Actief aan het werk zetten en houden: laat de jongens bewegen, vooral in het kader van de lesinhoud
  5. Reflectie uitlokken: kijk terug met de jongens op wat ze gedaan hebben, geef hen eerlijke feedback
  6. Humor: maak het niet al te zwaar, met een beetje lichtheid kan je goed aangeven hoe jij het ziet en accepteren ze het

Wil je meer weten? Lees dan het hele onderzoeksrapport.

.

Geen opmerkingen: