dinsdag 27 januari 2009

Top 5 bij pesten op school

1. Neem ieder vermoeden van een pestsituatie serieus.
2. Onderneem geen actie zonder medeweten van de persoon die wordt gepest.
3. Betrek alle partijen bij de aanpak van een pestincident (zoals in de vijfsporenaanpak beschreven wordt).
4. Ontwikkel een pestprotocol, betrek hierbij de leerlingen en houd het pestprotocol actief.
5. Zorg dat iedere leerkracht weet welke stappen hij/zij moet zetten, wanneer er sprake is van een pestincident.

Meer weten over de aanpak van pesten op school klik hier

.

Geen opmerkingen: