maandag 27 september 2010

Omgaan met moeilijk gedrag (ecologisch pedagogisch perspectief)


Interview met Peter Truijens, werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, spreekt liever over gedragsmoeilijke leerlingen, dan over probleemgedrag. Bij het zoeken naar oplossingen spelen omgevingsfactoren volgens hem een hoofdrol.

Gedrag in de klas is afhankelijk van verschillende factoren. Bij probleemgedrag wordt vaak eerst gekeken naar de leerling zelf: heeft die een gedragsstoornis of –aandoening? Benader je gedrag echter vanuit ecologisch pedagogisch perspectief, dan kijk je niet alleen naar de leerling zelf, maar ook naar alle andere (omgevings)factoren die het moeilijke gedrag mogelijk be├»nvloeden.

Gedragsmoeilijk
“Heb je het over gedragsproblemen, of ‘probleemgedrag’, dan trek je het gedrag gelijk in de negatieve sfeer,” legt Peter Truijens, co├Ârdinator van het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht uit. “Je legt bijna automatisch de schuld voor het gedrag bij de leerling. Maar gedragsproblemen hebben te maken met opvoeding, slechte vriendjes, onbegrip. Allerlei omgevingsfactoren dus. En ja, de aanleg van de leerling speelt ook een rol. Probleemgedrag kun je in principe veranderen. We hebben het dan ook liever over gedragsmoeilijke leerlingen.”


Lees hier het hele interview

Auteur:Cecile Bolwerk
11-5-2010

.

Geen opmerkingen: