maandag 6 september 2010

Groepsvorming 3: Storming (presenteren)

Tijdens je eerste paar lessen zijn er vaak nog niet zoveel leerlingen die je echt lastig vindt. Er wordt nog veel de-kat-uit-de-boom gekeken…als je als leraar érgens invloed hebt om gedragsproblemen láter te voorkomen dan is het wel in de eerste weken. Daarom in een 5-luik de 5 fases van groepsvorming en hoe je tot een positief klimaat kan komen. We hebben er nu 2 gehad: de forming (oriëntatie), met meteen er achteraan de norming (normeren). Nu is de klas klaar om groepjes te formeren (wie hoort bij wie?) en de onvermijdelijke rangorde te bepalen. Jij als leraar kan ze helpen om de grond waarop ze dat doen goed onderbouwd is, nml dat ze goed weten wie de ander is en wat ze aan elkaar hebben. Hieronder weer een dia uit het boek Handboek Positieve Groepsvorming van Maya Bakker en Ivo Myland.

.

Geen opmerkingen: