vrijdag 13 februari 2009

Ongewild Lastig

Jongeren met een (ontwikkelings)stoornis worden vaak als 'lastig' ervaren, terwijl zij meestal ongewild lastig zijn. Voor de omgeving van deze jongeren is het soms moeilijk om het verschil te zien tussen pubergedrag en gedrag dat te maken heeft met de stoornis. De puberteit is een roerige periode, en voor jongeren met een (ontwikkelings)stoornis geldt dit vaak nog sterker. De problemen waar zij tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld het intensieve sociale verkeer, aangaan en onderhouden van relaties, het organiseren en plannen op school en werk en het toekomstbeeld.
In ONGEWILD LASTIG IN DE PUBERTEIT EN ADOLESCENTIE wordt inzicht gegeven in de problemen die jongeren met een Autisme Spectrumstoornis, ADHD, ADD, borderline, angst- en stemmingsstoornissen, NLD, gedragsstoornissen, OCD en het syndroom van Gilles de la Tourette hebben. De onderwerpen worden helder en bondig besproken en de schrijfsters dragen veel tips en adviezen aan voor ouders, leraren en anderen in de omgeving van de jongeren. Begrip en acceptatie maken hun wereld een stuk leefbaarder.
Bestel Hier

.

1 opmerking:

Marion Kemeling zei

In onze trajectklassen (Rentray Onderwijs, www.rentray.nl) wordt dit boek veelvuldig gebruikt: zowel als handboek voor de begeleidende docent om nog eens goed te bekijken hoe om te gaan met een stoornis, als ook als bron om de lesgevende docent te coachen en handelingstips te geven.
Volgens mij mag dit boek niet ontbreken in elk klaslokaal!!

Marion Kemeling
Intern Begeleider Trajectklassen
Rentray Onderwijs
Deventer