dinsdag 3 februari 2009

Trots op Talent!


'Tot op de dag van vandaag kunnen wij niet goed omgaan met trots.' Die houding dragen we onbewust over op de volgende generatie. 'Kinderen leren dat ze zich niet moeten laten voorstaan op wat ze kunnen. Ze behoren vooral niet op te scheppen over hun prestaties op school, over de muziek die ze maken of over welke andere talenten dan ook. Alleen sportprestaties, daar mogen we trots op zijn. Waarom kan dat op andere terreinen niet?' Door de afwijzing van trots worden kinderen niet meer uitgedaagd. Ze nemen genoegen met eenvoudig te verkrijgen plezier:'Ze gaan zich onheroepelijk vervelen. Passief plezier (zoals voetbal kijken) leidt tot gewenning en daardoor wordt het op den duur saai.' Als kinderen zich moeten inspannen, kunnen ze pas echt genieten. Dat geeft een diep gevoel van voldoening. 'Het maakt je gelukkig of gelukkiger. Geluk is niet iets wat je kunt nastreven. Het is een neveneffect van een geslaagd project.'
-Frans Jacobs, Filosoof aan de Universiteit van Amsterdam-

.

Geen opmerkingen: